Zahradnické práce

 

Údržba veřejné zeleně

 

  • Sekání parkových trávníků
  • Sekání lučních trávníků
  • Sekání ruderálních porostů a neudržovaných ploch
  • Mulčování trávníků včetně lučních
  • Vyhrabání trávníků s provzdušněním a úklidem listí

 

Údržba stromové zeleně

 

  • Odborné kácení stromů, ořezy stromů
  • Odstranění stromů ve ztížených podmínkách
  • Štěpkování klestí
  • Odvoz odpadu, výkup dřevin