Prořez a kácení stromů

 

Provádíme rizikové kácení a prořez stromů metodou postupného odřezávání v místech, kde pádem stromu, nebo větví hrozí škody na zdraví, či majetku.

 

Kácení stromu je nebezpečná práce. Pokud se v blízkosti stromu nachází budova, elektrické vedení apod., rizika při kácení takového stromu rostou. Jediné možné řešení v takových případech bývá zpravidla kácení stromu postupným odřezáním větví a kmene. Jednotlivé části stromu se pak shazují, nebo kontrolovaně spouštějí na laně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je rizikové kácení

Rizikové kácení stromu je kácení, kdy se strom nedá složit obvyklým způsobem a je nutno přistoupit k opatřením, která eliminují možná rizika. Důvody, kvůli kterým se strom nedá pokácet běžným způsobem, jsou zejména tyto:

  • strom stojí v blízkosti nemovitosti
  • v těsné blízkosti stromu se nachází silnice, cesta, železniční trať, nebo jiná komunikace
  • korunou stromu vede, nebo se v jeho blízkosti nachází elektrické vedení
  • strom je vychýlený a nelze s jistotou položit běžným pokácením do požadovaného směrunalomený kmen, nebo větve v koruně stro

 

 

Kácení stromů - legislativa

Dne 15. července 2013 vyšla v platnost nová Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení č. 189/2013 Sb. Došlo k několika zásadním změnám oproti vyhlášce předchozí. Hlavní změny jsou především tyto:

Pokácení stromu bez povolení je povoleno:

  • pokud se strom nachází na pozemku zahrady
  • pokud není strom součástí stromořadí, nebo významného krajinného prvku
  • pokud strom není veden jako strom památný

Bez povolení nelze kácet:

  • stromořadí, či stromy přesahující 40m2, které jsou součátí stromořadí, bez ohledu na obvod jejich kmene
  • porosty stromů přesahující 40m2 bez ohledu na obvod jejich kmene

 

 

Nabízené služby

Rizikové kácení stromů provádíme řadu let a na tyto práce jsme vybaveni zkušenostmi i potřebnou technikou.

Strom pokácíme a zpracujeme dle vašich požadavků, nebo vám nabídneme jiné řešení. Ne vždy jsou představy o kácení stromu shodné s možnostmi a realitou.

I z těchto důvodů je pro stanovení ceny za kácení důležité, abychom strom viděli "naživo".

 

Pokácený strom Vám rozřežeme na požadovanou velikost, nebo zajistíme jeho odvoz.