Nátěry a opravy ocelových konstrukcí

 Ochrana proti korozi je primární funkcí ochranných nátěrů ocelových konstrukcí. Dnes však již nestačí nanést na ocelovou konstrukci jakoukoli barvu libovolným způsobem. Kvalita barvy a její vhodná volba pro dané prostředí, pečlivá příprava povrchu před natíráním, způsob nanášení barev, použité natěračské nářadí, ale v neposlední řadě i zkušenost a zručnost natěrače. Tyto všechny veličiny mají zásadní vliv na vynaložené náklady, účinnost ochrany konstrukce proti klimatickým a mechanickým vlivům a trvanlivost provedeného nátěru. 

 

Nabízíme nátěry ocelových konstrukcí mnoha typů

Naši natěrači mají dlouholeté zkušenosti v oboru nátěrů ocelových konstrukcí mnoha typů a provedení. Provádíme nátěry ocelových konstrukcí zejména těchto druhů :

 

 • Nátěry ocelových profilů
 • Nátěry kompletních konstrukcí ocelových hal
 • Nátěry střech z ocelového plechu a dalších kovů
 • Nátěry obvodových plášťů budov
 • Nátěry klempířských prvků, okapů, svodů, hromosvodů
 • Nátěry střešních světlíků
 • Nátěry pracovních buněk z ocelového plechu
 • Nátěry valníků a jiných ocelových dopravních prostředků
 • Nátěry stavebních strojů, jeřábů, míchaček, výtahů
 • Nátěry lešení a lešeňových trubek
 • Nátěry ocelových věží a stožárů
 • Nátěry ocelových mostů
 • Nátěry ocelových nádrží, vodojemů, plynojemů, sýpek, zásobníků sypkých hmot apod.
 • Nátěry oceli v jejích nejrůznějších provedeních a formách

 

 

 

Jsme si vědomí skutečnosti, že nestačí ocelovou konstrukci jen narychlo natřít nejlevnější sehnatelnou barvou. Naši natěrači přistupují k nátěrů, ocelových konstrukcí s maximální zodpovědností. Stejně jako volba nátěru a způsobu nanášení barvy je pro ně důležitá i důkladná příprava natíraného materiálu a nátěrových hmot. Pro nátěry ocelových konstrukcí (postaru nátěry železných konstrukcí nebo nátěry železa) používáme široký sortiment ověřených a kvalitních nátěrových hmot určených speciálně na ocelové konstrukce. Díky nákupům ve větších množstvích máme od dodavatelů nízké nákupní ceny, což se příznivě promítá do ceny zakázek.

 

 

Při nátěru ocelových konstrukcí dodržujeme tento postup

 

 1. Důkladná prohlídka ploch určených k nátěrům oceli
 2. Vypracování optimálního postupu a harmonogramu prací s ohledem na provozní potřeby zákazníka
 3. Výběr vhodné barvy a laků s ohledem na klimatické podmínky, druh konstrukce a způsob používání ocelové konstrukce, stanovení vhodného způsobu aplikace barev (natírání, stříkání, lakování, komaxitování)
 4. Zajištění dobrého přístupu ke všem místům ocelové konstrukce (úklid v okolí konstrukce, příprava lešení, lanové techniky apod.)
 5. Zajištění prostoru v okolí prováděných nátěrů proti potřísnění barvou či úrazu druhých osob a proti poškození cizího majetku
 6. Odstranění starých nátěrů a rzi, lehké přebroušení ocelové konstrukce
 7. Odmaštění podkladu pro zajištění kvalitního přilnutí nátěru k ocelové konstrukci
 8. Provedení jednoho až dvou základních nátěrů ocelové konstrukce, dle požadavků zákazníka
 9. Provedení jednoho až dvou krycích nátěrů, dle požadavků zákazníka
 10. Demontáž lešení a lanové techniky, úklid pracoviště, uvedení okolí ocelové konstrukce do stavu na počátku prací
 11. Předání natřené konstrukce zákazníkovi