Historie materiálu

Samotná omítka, lépe řečeno její základní složení, patří do velmi starých tradičních stavitelských receptur pocházejících z jihu Turecka a okolních zemí. Podrcená vyvřelina minerálního původu, která byla obyvatelům hornatějších částí lehce dostupná, byla surovinou, která tvořila základ stavebních malt a omítek na příbytcích tamních obyvatel, a to nejen pro svou dostupnost a zpracovatelnost s ostatními přísadami, ale zejména pro své vlastnosti, jejichž stálost prověřila staletí.

Domy postavené v těchto oblastech musely svým obyvatelům poskytnout v žhavém létě úkryt před horkem, stejně jako udržet teplo a chránit je před chladem v zimním období, odolat nárazovým písečným bouřím a agresivním solím a dešťům přicházejících od mořského pobřeží. Zářivě bílé fasády domů a sídel byly brány jako tradiční kolorit a nikomu nepřišlo podstatné zkoumat složení materiálu, který prověřila staletí a který poskytl tak účinnou ochranu lidem v jejich domovech.

Historie přinesla revoluční technologii

Moderní technologie ve stavebnictví přinesly nové materiály, jejichž těžiště se především v zateplovacích systémech přesunulo k využití polysterénu. Tyto zateplovací systémy však nebyly vhodné pro rekonstrukce fasád historických budov se složitými tvary, štuky a ornamenty. Hledal se materiál, který bude mít vlastnosti tepelné izolace, bude na starém zdivu schopen sanovat vlhkost a svým zpracováním a použitím bude stejný jako tradiční malta. Adresně se hledal materiál pro renovaci budov v Petrohradu a Moskvě, kde použití polystyrénu i minerální vaty nebylo přípustné. A našel se.

V jednoduchosti je krása, řekli si a byl tu „ThermoSim“

Stavební technologové provedli rozbory a měření původních omítkových směsí, které měly jako základ vyvřelý minerální tras a na základě výsledků a srovnávacích testů tento nahradili křemičitými frakcemi a celou recepturu dopracovali o další přírodní komponentní složky. A tak vznikla první receptura nové generace s názvem Thermosim. Lehce zpracovatelná a všechny parametry splňující suchá maltová směs ThermoSim byla na světě a mohla se zahájit její výroba. Tady začala novodobá historie tradiční omítky. Psal se rok 2004.

Z Turecka do Evropy

Výroba ThermoSimu probíhala nejprve výhradně v zemi, kde byla nejpřístupnější původní základní křemičitá složka pro vlastní výrovu. Vzhledem k nepříliš dokonalému technologickému procesu zpracování a dodržování receptury, potýkali se odběratelé včetně nás s výkyvy v kvalitě směsi, zejména v rozdílech v její zrnitosti a barevnosti jednotlivých dodávek. V té době největší výrobce materiálu Thermosim musel stále častěji čelit reklamacím, což ho přivedlo do potíží a na trh nastoupil s nabídkou konkurenční výrobce Say Thermoplast. Tato firma přivedla na trh nikoliv jeden produkt, ale celou produktovou řadu, jehož vlajkovou lodí byla tepelně izolační a sanační omítková směs ThermoVer.

Turecký výrobce měl eminentní zájem o prosazení na trhu v EU a proto uzavřel smlouvy o obchodním zastoupení ve více zemích EU. Jedním z prvních oslovených byla naše firma MOLDAX CZ s.r.o., která byla dovozcem předchozího výrobku, ThermoSimu.

Na základě aktivity firmy Moldax cz s .r. o. pak prošel materiál celým testovacím procesem v TAZUS České Budějovice, TAZUS Teplice a v Kloknerově ústavu v Praze. Materiálem se zabývali i odborníci na Stavební fakultě VUT v Brně a všichni shodně nejprve s velkými pochybnostmi a skepsí, posléze s nadšením a obdivem ověřovali vlastnosti a parametry tohoto materiálu, který neměl a nemá ve své kategorii na trhu srovnání. Měl však jednu zcela zásadní negativní a odpudivou vlastnost a to vysokou cenu pro zákazníka. Import z Turecka a vše s tím související nedal šanci proniknout ke spotřebiteli ve větším rozsahu. Není divu, nejnižší cena na trhu byla 490 Kč za 1 m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2,2 cm.

ThemUm,ThermoSan a ThermoIn - čeští potomci 3. generace

 Proč se trápit s Turkem, když doma jsou odborníci, lepší technologie výroby i záruka kvality? Výhradní dovozce MOLDAX CZ začal svou cestu vývoje, jehož výsledkem byla vlastní receptura, a v kooperaci s předními odborníky tepelné stavební fyziky, dodavateli moderně zpracovaných minerálních vstupů na bázi křemičitanů a dalších ekologicky čistých přísad vytvořil recepturu vlastních výrobků, kterou reprezentuje pod obchodní značkou Thermo.

Pro jeho výrobu byla založena samostatná akciová společnost Satsys Technology, která zajiš’tuje výrobu celé produktové řady a export mimo Českou republiku.