Demoliční a bourací práce

Demoliční práce

 

Při každé přestavbě či rekonstrukci je zapotřebí bourání starých zdí a příček a další bourací a demoliční práce. Našim zákazníkům nabízíme jak bourací a demoliční práce, tak i následný odvoz stavebního odpadu.


Bourací práce

Nabízíme bourací a demoliční práce. Naši odborníci zajistí vše potřebné od samotné demolice, přes naložení stavebního odpadu do přistavených kontejnerů až po samotný odvoz suti a stavebního odpadu.

 

Jaké bourací práce provádíme?

Jedná se o práce bourací neboli demoliční. Samotné bourání spočívá v odstranění nepotřebných a starých stěn, příček či zdí například při rekonstrukcích. Mezi bourací práce řadíme také vybourání bytového jádra v panelových bytech což je v dnešní době velice žádaná služby. Samozřejmostí je, že všechen vybouraný materiál naložíme do přistavených kontejnerů a následně odvezeme.

 

Další bourací a demoliční práce

Trhání starých podlah, vybourání oken a dveří, bourání střech, krovů či starých stropů.

 

Ruční i strojní bourání

Při bourání a demolici využíváme jak hrubé lidské síly tak i té strojní, která může práci značně urychlit a tím snížit Vaše výdaje.

Veškeré bourací a demoliční práce provádíme s ohledem na bezpečnost práce a životní prostředí.

 


Práce spojené se samotným bouráním či demolicí

Součástí bouracích a demoličních prací je kromě samotného bourání i nakládka vzniklého stavebního odpadu, odvoz odpadu a také hrubý úklid v případě, že byla demolice prováděna uvnitř objektu a situace si to vyžaduje.